ติดต่อรักสุขภาพ

บริษัทยูนิซิตี้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกท่าน

ด้วยการลงทุนเพียงเล็กน้อย ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อทำธุรกิจอิสระกับยูนิซิตี้ได้ หลังจากสมัครเป็นสมาชิกแล้ว ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ในการทำธุรกิจ หรือดูแลสุขภาพตัวเอง ตลอดจนจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ ธุรกิจยูนิซิตี้จะทำให้ท่านมีอิสรภาพทางการเงิน มึความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตในอนาคตดังที่ท่านใฝ่ฝัน

สนใจสมัครเพื่อร่วมธุรกิจยูนิซิตี้และข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ …

  • ผศ. มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์ (อาจารย์มิด) เบอร์ติดต่อ : 083-289-6539, 097-242-4991

ผศ. มิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์ (อาจารย์มิด)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ณรงค์  ตั้งระดมสิน (เล้ง) เบอร์ติดต่อ : 095-891-5695, 092-895-9249
  • พิชญากร ศิริสวัสดิ์วัฒนา (อิ้ง) เบอร์ติดต่อ : 089-443-4215
  • พีรพงษ์ กิตติปัญญาพัฒน์ (ล้ง) เบอร์ติดต่อ : 091-863-9163
  • อมราวดี คงพันธุ์ (พี่อุ๊) เบอร์ติดต่อ : 082-475-1226

และรบกวนช่วยบอกด้วยว่า หาเจอจากในเว็บ จักขอบคุณอย่างยิ่ง …