5 ขั้นตอน โปรแกรมเพื่อสุขภาพ

โปรแกรมเพื่อสุขภาพง่าย ๆ 5 ขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ เราเชื่อมั่นว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากความเข้าใจ (การศึกษาเรียนรู้) จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้เราค้นพบวิธีใหม่ๆเพื่อยืดอายุและเพิ่ม คุณภาพชีวิต โปรแกรมสุขภาพ 5 ขั้นตอน ถูกออกแบบโดยมีพื้นฐานจากผลการศึกษาวิจัยซึ่งคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาพ แขนงต่างๆ มหาวิทยาลัย คลินิก ห้องปฏิบัติการและผู้มีหน้าที่โดยตรงด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก โปรแกรมสุขภาพดังกล่าวถือเป็น 5 ขั้นตอนสำคัญสำหรับทุกๆคนในการเริ่มต้นเสริมสร้าง รากฐานสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การดื่มน้ำมากๆ เป็นประจำ (Hydrate) การออกกำลังกาย (Walk) การล้างสารพิษออกจากร่างกาย (Cleanse) การเสริมสร้างและบำรุงร่างกายเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน (Nourish) และเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เป็นองค์รวม ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิซิตี้ตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชิวิตตามความแตกต่างเฉพาะบุคคล โดยเรามีการแนะนำไว้แล้วดังข้างล่างนี้

STEP 1 : การดื่มน้ำสะอาด (Hydrate)
STEP 2 : การเดินออกกำลังกาย (Walk)
STEP 3 : การล้างสารพิษออกจากร่างกาย (Cleanse)
STEP 4 : การเสริมสร้างและบำรุงร่างกาย (Nourish)
STEP 5 : การดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน (Target)

STEP 1 : การดื่มน้ำสะอาด (Hydrate)

หน้าแรก รักสุขภาพ