เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ “รักสุขภาพ” นี้จัดทำขึ้นเพื่อคนที่รักสุขภาพ และต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคนเราจะต้องถ่วงดุลกันให้พอดี บางคนทำงานแทบเป็นแทบตาย ไม่มีเวลาส่วนตัว มีเงินจริง แต่สุขภาพไม่ดี บางคนสุขภาพดี แต่ไม่มีเงิน จะจับจ่ายใช้สอยสิ่งใดก็ติดขัด ซึ่งเว็บของเราเน้นที่ “สุขภาพที่ดี มีเวลามากขึ้น และมีเงินจับจ่าย

นอกจากนี้ก็จะรวบรวมสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อให้ได้อ่านกัน หรือไว้ใช้อ้างอิงได้ ก็หวังว่าเว็บไซต์ “รักสุขภาพ” แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย