ติดต่อเรา

สำหรับเพื่อนๆ ท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์รักสุขภาพ  สามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดได้ที่

ผศ. รติรัตน์  กิตติปัญญาพัฒน์ (อ. มิตร)  เบอร์ติดต่อ : 094-628-2356, 083-289-6539

รติรัตน์ กิตติปัญญาพัฒน์ (อ.มิตร)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสาวลักษณ์ คงกระเรียน (หมวย) เบอร์ติดต่อ : 085-119-8396

 

หรือเพื่อนๆ สามารถติดต่อโดยส่งข้อความมาที่เราได้ดังนี้