STEP 5 : การดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน (Target)

การดูแลสุขภาพเฉพาะด้าน (Target)

หลังจากที่คุณเริ่มต้นโปรแกรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการดื่มน้ำ การเดิน การล้างสารพิษ และการเติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มใส่ใจกับสุขภาพของตัวคุณเอง

 

คุณต้องอดทนเป็นอย่างมากกับการควบคุมน้ำหนักหรืออาการปวดข้อ กระดูกหรือไม่?

หลังจากที่คุณเริ่มต้นโปรแกรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการดื่มน้ำ การเดิน การล้างพิษ และการเติมสารอาหารที่ร่างกายต้องการแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มใส่ใจกับปัญหาสุขภาพของตัวคุณเอง

แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่จะก้าวหน้าไปมากเพียงใดก็ตาม แต่ความกังวลเรื่องสุขภาพ ผลข้างเคียงของยา และการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพกลับมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ทำให้ผู้คนในปัจจุบันพากันแสวงหาแนวทางการรักษาใหม่ๆ ซึ่งผสมผสานความรู้ทางการแพทย์ในอดีตและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร (Food Science) ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดแนวทางการดูแลสุขภาพที่เป็นธรรมชาติและสมดุลมากที่สุด

วิธีการที่ผสมผสานดังกล่าวได้สร้างคุณประโยชน์ทางโภชนาการต่อสุขภาพซึ่งพิสูจน์ได้ ดังนี้

  • สุขภาพของหัวใจ
  • การควบคุมน้ำหนัก
  • สุขภาพของกระดูกและข้อต่อ
  • ความแข็งแรงของระบบภูมิต้านทาน
  • สุขภาพของระบบการย่อยอาหาร
  • ความสามารถในการชะลอความแก่
  • สุขภาพสำหรับเพศหญิงและชาย

ใส่ความเห็น