เงื่อนไขการคืนสินค้า

รับประกันความพึงพอใจ  ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 60 วัน โดยรักสุขภาพ (Unicity)

เงื่อนไข
– ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 30%
– คืนผลิตภัณฑ์ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์

ยกเว้น
– Bios Life Complete  ก่อนทาน  ตรวจผลเลือด  หลังจากทาน 1 เดือนตรวจผลอีกครั้ง  ถ้าระดับน้ำตาลไม่ลง รักสุขภาพ (Unicity)  ยินดีจ่ายเงินคืน 100%
– Bios Life Slim ก่อนทาน  วัดสัดส่วนที่ศูนย์  หลังทาน 1 เดือน  สัดส่วนไม่ลด  รักสุขภาพ (Unicity) ยินดีจ่ายเงินคืน 100%
– ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ  ไม่สามารถคืนเงินได้  เช่น  Enjuvinate Plus เป็นต้น

***ได้เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิก Unicity เท่านั้น