เกี่ยวกับรักสุขภาพ

ยูนิซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Unicity International) เป็นบริษัทเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์ โภชนาการด้วยความ อุทิศทุ่มเทในการ ค้นคว้าวิจัย การศึกษา และการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ดูแลสุขภาพที่สูงขึ้น ยูนิซิตี้ได้มี ส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยการช่วย ให้พวกเขา “รู้สึกดีขึ้น“, “ดูดีขึ้น” และมีี “ชีวิตที่ดีขึ้น” …

ยูนิซิตี้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวงการผลิตภัณฑ์เสริม อาหารซึ่งเห็นได้จาก การที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักโภชนาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ อีกทั่วโลก ความโดดเด่นที่ แท้จริงของยูนิซิตี้เห็นได้ชัดเจนจากการ อุทิศทุ่มเทในการวิจัย ซึ่งปรากฏ ให้เห็นได้จากการที่มี ความสัมพันธ์อันดีกับ สถาบันชั้นนำต่างๆทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัย ชั้นนำต่าง ๆ ดังนี้

  • Angeles University Foundation Medical Center
  • University of Nevada Las Vegas
  • The Cleveland Clinic
  • University of Texas
  • Stanford University
  • University of Washington
  • Stillwater Heart Center
  • Vanderbilt University

ยูนิซิตี้ยังได้มีส่วนส่งมอบโอกาสในการเพิ่มรายได้ ให้กับทุก ๆ คน เพื่อส่งเสริมบุคคลเหล่านั้นให้มีชีวิตที่มีความสุขขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น และมีชีวิตที่เพียบพร้อมมากยิ่งขึ้น …

หน้าแรก รักสุขภาพ